हाम्रो बारेमा

संस्थापक 

  • बागबिर चोचाङ्गे पुन मगर
  • शेरबहादुर सुतपहरे घर्ती मगर
  • निराजन राम्जाली मगर
  • लोकेन्द्र घर्ती मगर
  • रबहादुर राम्जाली मगर
  • सल्लाहकार

श्रीप्रसाद रोका मगर

लोकेश पुन मगर

राजकुमार थापा