निवृत्तिभरण बापत बैंकले पाउने १ प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज

काठमाडौं । निवृत्तिभरण वापत बैंकले पाउने १ प्रतिशत सेवा शुल्क खारेज भएको छ । नेपाल सरकारको सञ्चित कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेका निवृत्तिभरकलाई रकम भुक्तानी गर्ने बैंकहरुलाई सोधभर्ना वापत १ प्रतिशत सेवा शुल्क दिइदै आएको थियो ।

अबदेखि विद्युतीय भुक्तानी प्रणलीबाट सोझै बैक पठाउने भएपछि त्यस्तो सेवा सुविधा खारेज गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । सेवा शुल्क हटाउने व्यवस्था नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको कात्तिक २४ गतेको वैठकले गरेको थियो । सोधभर्ना प्राप्त गर्ने शैक्षिक तथा सन्तती वृत्ति र अन्य भुक्तानीमा बैंकबाट नै अग्रीम भुक्तानी दिइ सोधभर्ना गरिने रकममा मात्र एक प्रतिशत सेवा शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै निवृत्तिभरण पाइरहेको व्यक्ति वा नीजको हकवालाको मृत्यु भएमा निवृत्तिभरण बापत निजकै बैंक खातामा रहेको रकम भुक्तानी नहुने व्यवस्था गर्न पञ्जीकाधिकारीको कार्यालयले मृत्युदर्ता गरिएका त्यस्ता व्यक्तिको विवरण सम्बन्धित बैंक वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा जानकारीको लागि पठाउनेछ । हाल २ लाख ८४ हजार निवृत्तिभरक रहेका छन् । यसबाट राज्यले वार्षिक ५५ अर्ब विवृत्तिभरणको खर्च हुने अनुमान छ । रातोपाटीबाट साभार

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार